top of page
mini_header.jpg

תחומי התמחות

feather.png

ליווי לבעלי שליטה בחברות

בעל שליטה בחברה הוא ישות פיננסית מורכבת המחייבת תשומת לב מיוחדת. בעל שליטה אינו שכיר, אינו עצמאי ואינו בכיר בחברה ולכן אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת ופיתחנו מומחיות ספציפית לישות המיוחדת הנקראת ״בעל שליטה״. בגלל האופי המיוחד של בעלי שליטה, הם מקדישים במהלך השנים תשומת לב לבניית החברה בצורה הפיננסית הנכונה, בונים נכון את התמהילים הפיננסיים והביטוחיים של העובדים והמנהלים בחברה, אולם מעמדם המיוחד מחייב גם דיוק בתחום שלהם עצמם.

area_04.png

מודלים ייחודיים לבעלי שליטה

משרדנו מפעיל שני מודלים ייחודיים ייעודיים לבעלי שליטה: בשל המעמד המיוחד של בעלי שליטה פיתחנו שני מודלים ייעודיים וייחודיים. מה מאפשרים מודלים אלה לבעלי שליטה? - הקטנת עלויות מערך הביטוח הפנסיוני. - חיסכון במיסוי עד כדי הכפלת הטבות המס. - דחיית תשלומי מס. - פתרונות הורשה ייחודיים למקרי פטירה.

area_03.png

תכנון פיננסי מקיף לבעלי שליטה

הראייה של בעל השליטה כישות פיננסית מיוחדת וסקירה מלאה של כל הנכסים הפיננסיים, נכסי הנדל״ן והחסכונות, מאפשרת מבט נכון ומעמיק, תכנון מיסוי, התאמת חשבונות בנק ויצירת חסכונות פיננסיים מיוחדים לבעלי השליטה תוך חיסכון משמעותי במיסוי.

area_02.png

חיסכון פנסיוני מיוחד לבעלי שליטה

בעלי שליטה שמייצרים לעצמם חיסכון פנסיוני ״רגיל״ (כמו לשכירים), מאבדים כספים רבים במהלך השנים, זה עלול להגיע להפסד כספי ישיר של מיליוני שקלים וירידה דראסטית ברמת החיים עם הגיעם לגיל הפרישה. לעומת זאת, תכנון ספציפי ושימוש בחסכונות ומודלים ייחודיים ל״טופ 360״, ייעודיים לבעלי שליטה ומוכרים ע״י רשויות המיסים, חוסכים מיידית במיסים, יוצרים חיסכון מיסוי לטווח ארוך, וישמרו על רמת חיים גבוהה בעת הפרישה.

area_01.png

אשראי בעלי שליטה

אשראי בעלי שליטה הוא אחת ההתמחויות שלנו כמתכננים פיננסיים המתמחים בישות פיננסית מיוחדת זו. ראייה נכונה של בעל השליטה כישות פיננסית מיוחדת, יכולה לייצר גם מקורות אשראי חוץ בנקאיים מגוונים. עלויות אשראי של בעלי השליטה יכולות לקבל התאמה נכונה אם הבנק/ הגוף הפיננסי המלווה מבין נכונה את מעמדו של בעל השליטה.

area_08.png

התאמת חשבון בנק לבעלי שליטה

ליווי בהתאמת חשבון הבנק לאופי הפעילות, והתאמת הצרכים של בעל השליטה לחשבון הבנק ואופי פעילותו של החשבון.

area_07.png

תכנון פיננסי מקיף לבכירים

סקירה מלאה של כל הנכסים הפיננסיים, נכסי הנדל״ן והחסכונות, מאפשרת מבט נכון ומעמיק, תכנון מיסוי, התאמת חשבונות בנק ויצירת חסכונות פיננסיים מיוחדים לבכירים תוך חיסכון משמעותי במיסוי.

area_06.png

תכנון הביטוח הפיננסי והפנסיוני לבכירים

במהלך השנים, עוד בטרם הגיעו הבכירים למעמדם, ליווה אותם מערך חיסכון מסוים, אשר התאים למעמדם באותה עת. עם השנים המיסוי על ההפקדות הלך ועלה, והבכיר לא עסק בנושא זה ולמעשה מפסיד כסף רב. בעזרת מודל יחודי ניתן לייצר מענה יצירתי ולחסוך משמעותית בתשלום מיסים.

area_05.png

מודל תגמול בכירים

מודל ייחודי לתגמול בכירים: מודל ממוקד המיועד לבכירים בעלי משכורות גבוהות, המאפשר חיסכון ניכר ומיידי במס.

area_10.png

תכנון פיננסי לפרטיים ועצמאים

תנאי המשק והכלכלה המשתנים מחייבים מבט מתמיד, מעמיק וגמיש על הצד הפיננסי של כל אחת ואחד מאיתנו. בעזרת סקירה מלאה של הצרכים של הלקוחות, האופי המיוחד שלהם, מצבם המשפחתי והתוכניות העתידיות, מול הנכסים הפיננסיים, נכסי הנדל״ן והחסכונות, מאפשרת מבט נכון ומעמיק, תכנון מיסוי, התאמת חשבונות בנק ויצירת חסכונות פיננסיים, חיסכון במיסוי והטבות שונות ומגוונות.

area_09.png
ליווי לבעלי שליטה בחברות
מודלים ייחודיים לבעלי שליטה
תכנון פיננסי מקיף לבעלי שליטה
חיסכון פנסיוני מיוחד לבעלי שליטה
אשראי בעלי שליטה
התאמת חשבון בנק לבעלי שליטה
תכנון פיננסי מקיף לבכירים
תכנון הביטוח הפיננסי והפנסיוני לבכירים
מודל תגמול בכירים
תכנון פיננסי לפרטיים ועצמאים
logo.png
bottom of page